tritonpoker2022|Sunset view of Hongcun Village in Yixian County, E China's Anhui

4天前

Tourists walk on a bridge in Hongcun Village of Yixian County, east China's Anhui Province, July 7, 2024tritonpoker2022. (Xinhua/Du Yu)

An aerial drone photo taken on July 7, 2024 shows a sunset view in Hongcun Village of Yixian County, east China's Anhui Province. (Xinhua/Du Yu)

An aerial drone photo taken on July 7, 2024 shows tourists walking on a bridge in Hongcun Village of Yixian County, east China's Anhui Province. (Xinhua/Du Yu)

tritonpoker2022|Sunset view of Hongcun Village in Yixian County, E China's Anhui

An aerial drone photo taken on July 7, 2024 shows tourists walking on a bridge in Hongcun Village of Yixian County, east China's Anhui Province. (Xinhua/Du Yu)

A tourist poses for photos in Hongcun Village of Yixian County, east China's Anhui Province, July 7, 2024. (Xinhua/Du Yu)